Зоран Кимов

Интервју со Зоран Кимов - Microsoft сертифициран тренер во Семос Едукација

Направивме кратко интервју со Зоран Кимов, Microsoft сертифициран тренер и консултатнт за анализа на податоци со 13-годишно банкарско искуство, специјализирано за известување за деловна интелигенција (Business Intelligence Reporting ) и корпоративна финансиска анализа.

Ивана Чиплаковска

Интервју со Ивана Чиплаковска - Менаџер на Кариерниот центар и Одделот за човечки ресурси во Семос Едукација, Србија

Поразговаравме со Ивана Чиплаковска, Менаџер на Кариерниот центар во Семос Едукација, познато лице за сите наши слушатели, посетители на настани, вебинари и сл. Можноста за релокација во друга канцеларија/држава како бенефит за вработените, ја донесе Ивана до работно место во канцеларијата на Семос Едукација во Белград.