Елена Анастасова е магистер по односи со јавност и дипломиран преведувач по германски и англиски јазик.

Со работно искуство од над 3 години на позицијата регрутер на различни пазари во Македонија, Европа и Азија, таа придонесува во зајакнување на нашиот тим со нови квалитетни кадри.

Како професионалец, регрутирањето е нејзина силна страна, а нејзина пасија е работа со луѓе, комуницирање и зближување со нив и пред сè, подобрување на нивните животи. Во слободно време Елена сака да истражува нови музички содржини, големи фестивалски и саеми.