Краток преглед

  • Позиција: Проектен асистент
  • Искуство: Познавање од софтвери за проект-менаџмент се смета за предност

Испрати ни го своето CV на https://hr.semosedu.com/ со наслов: Апликација за работно место - Проектен асистент

Само оние апликации кои ќе влезат во потесен круг ќе бидат контактирани